Realizacja: latarnie solarne LED dla Gminy Somonino

Realizacja dla: Gmina Somonino

Termin: jesień 2016

Typ oświetlenia: Latarnie Solarne LED

Czas realizacji: 1 dzień

Cele inwestycji: Oświetlenie dróg gminnych, przystanków autobusowych oraz miejsc służących rekreacji

Referencje


zamawiający

..latarnie solarne LED to kapitalne rozwiązanie, które polecam każdemu samorządowi. Szybka realizacja i brak kosztów eksploatacji to tylko niektóre zalety… Współpraca z Calidus od samego początku układała się znakomicie…

Latarnie solarne LED dla Gminy Somonino

Dla Gminy Somonino zrealizowaliśmy projekt polegający na wykonaniu oświetlenia ulicznego latarniami solarnymi LED. W miejscowościach gminy Calidus zainstalował szereg latarni model CSL-815 o mocy 15W. Władze gminy, kierując się innowacyjnym podejściem oraz korzyściami płynącymi z wykorzystywania nowoczesnych technologii, postanowiły wyposażyć miejscowości w nowatorskie latarnie solarne LED.

Nasz zespół wykonał instalacje oświetlające i wyposażył je w latarnie solarne w takich miejscach jak przystanki autobusowe, drogi gminne oraz nadrzeczny bulwar.

Korzyści dla gminy:

  • brak rachunków za energię elektryczną wykorzystywaną przez latarnie solarne
  • brak kosztów związanych z realizacja inwestycji (roboty gruntowe, przyłącza energetyczne itp.)
  • bardzo niskie koszty eksploatacji
  • poprawa bezpieczeństwa w doświetlonych punktach
  • gmina proekologiczna – wykorzystująca odnawialne źródła energii

Dziękujemy Gminie Somonino za skorzystanie usług Calidus.eu