Regulamin

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy CALIDUS dostępny pod adresem www.calidus.eu, prowadzony jest przez firmę CALIPSO, z siedzibą firmy w Jonkowie, przy ul. Ogrodowej 4, zarejestrowany pod numerem NIP: 739-283-21-81.
2. Sprzedaż odbywa się za pomocą Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym CALIDUS, zwanym dalej Klientem, a firmą CALIPSO zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Sklep internetowy CALIDUS prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski.
4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
5. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep CALIDUS jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

§2. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego www.calidus.eu
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym CALIDUS są fabrycznie nowe, pozbawione wszelkich wad fabrycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży produktów po ekspozycyjnych, które będą odpowiednio opisane.
3. Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego CALIDUS wyrażone są:
• w złotych polskich,
• cenami brutto – zawierają podatek VAT,
• cenami netto- nie zawierają podatku VAT
• nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
• Przelewem – po złożeniu zamówienia zostanie przesłany do Klienta e-mail z treścią zamówienia oraz wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego na który należy dokonać płatności. Z chwilą zaksięgowania wpłaty, zamówienie zostanie przekazane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.
• Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako adres dostawy oraz dane do wystawiania faktury VAT.

§3. Realizacja zamówień.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać po akceptacji niniejszego Regulaminu w dwojaki sposób:
• bez rejestracji, przy jednorazowych zakupach lub
• dokonując rejestracji konta użytkownika na stronie sklepu internetowego CALIDUS
2. Klienci posiadający konto użytkownika otrzymują następujące przywileje:
• Możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów,
• Możliwość udział w promocjach i konkursach,
• Prowadzenia szczegółowych statystyk swoich zakupów
• Wgląd w historię zamówień
3. Po dokonaniu rejestracji do Klienta będzie wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym, który Klient musi uruchomić aby mieć możliwość do zalogowania się do systemu.
4. Klient ma obowiązek w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą wypełnić wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym zawierającym dane wymagane do założenia konta użytkownika.
5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
• wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy CALIPSO i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy przez Sprzedającego,
b) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.calidus.eu,
• akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.calidus.eu,
• może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
6. Do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą konieczne jest podane przez Klienta swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo wglądu do ich treści i ich poprawiania.
7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
• wyboru zamawianych towarów,
• wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy na jaki ma być dostarczona przesyłka,
• wyboru sposobu płatności.
8. Klient, składając zamówienie, wyraża chęć zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedającym. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zamówienia, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze”, Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
• częściowa realizacja – Klienta ma możliwość zrealizowania zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów, Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
• anulowanie całości zamówienia – Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia.
10. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.calidus.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§4. Dostawa

1. Dostawa produktów zamawianych w sklepie internetowym www.calidus.eu realizowane będą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
2. Przesyłki z zamówieniami Klientów realizowane będą za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
3. Przy każdym produkcie określony jest czas niezbędny do przygotowania do wysyłki. Jest to czas jaki jest liczony od momentu odnotowania płatności od Klienta do przekazania przesyłki kurierowi. Natomiast jeżeli klient wybierze formę płatności przy odbiorze i złoży zamówienie po godzinie 14:00 w dzień roboczy, jego realizacja rozpocznie się w następnym dniu roboczym.
4. Koszt dostawy zakupionych produktów określany jest zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej, który podawany jest podczas podsumowania zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
6. W przypadku dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Od chwili wydania towaru Klientowi, przechodzi on na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. Klient jest zobowiązany sprawdzenia w obecności kuriera czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń, które mogły wyniknąć podczas transportu. Jeżeli takie występują należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera oraz w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem [email protected].
8. Klienci znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polski, na terytorium Unii Europejskiej wyrażający chęć zakupu w sklepie internetowym www.calidus.eu przed dokonaniem zakupu powinni skontaktować się z obsługą sklepu na adres [email protected], w celu ustalania indywidualnych kosztów transportu.

§5. Prawo do odstąpieni od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, wysyłając je na adres mailowy [email protected] lub adres:
CALIPSO
ul. Sielska 34
10-802 Olsztyn
Produkty zakupione w sklepie internetowym calidus.eu można zwrócić pod warunkiem, że zwracane produkty nie były używane oraz posiadają oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.
2. Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania towaru.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
4. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.calidus.eu posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia towaru.
5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
8. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. Regulaminu przysługują wyłącznie Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).

Zawarte w niniejszym punkcie 5. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§6.Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
2. W piśmie reklamacyjnym Klient ma obowiązek umieszczenia swoich danych osobowych wraz z adresem, numeru dokumentu będącego dowodem zakupu (paragon, faktura), podania przyczyny reklamacji oraz daty otrzymania przesyłki.
3. W momencie wykrycia usterek technicznych należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adres [email protected]
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klient ma obowiązek zwrócić towar w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu na adres Sprzedawcy.
5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar, który został zakupiony i doręczony za pośrednictwem Internetu, należy odesłać do siedziby Sprzedającego:
ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów danego produktu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty o tej samej lub przybliżonej wartości.

§7 Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym www.calidus.eu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie CALIPSO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. .
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
5. Administratorem Danych Osobowych jest firma CALIPSO.

§8.Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą CALIPSO.
2. Produkty prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2014 r.